Get Adobe Flash player

Pošumljavanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… zasadili smo 9.500 zimzelenih stabala, jela i smreka, te nešto bjelogoričnih stabala: platana, breza i katalpi...

Zašto? Niska razina kisika u zraku utječe na razinu broja eritrocita u krvi, koji utječu na nutritivnu iskoristivost hrane, a koja utječe na iskoristivost pojedene hrane što se odražava na proizvodnju mlijeka...

Cilj: Povećati razinu kisika i stvoriti mikro-klimu koja će smanjiti temperaturna odstupanja... Dodatno, uz sve objekte sa stokom posadili smo zimzeleni puzavac kudzu, koji ujedno ima funkciju smajivanja vlage unutar štala, obogaćuje prostor kisikom i služi kao temperaturni izolator objekata, ljetnih visokih temperatura i zimskih niskih...

... kudzu u akciji 'zaštite' vozila direktora čije ime ne smijemo spominjati (g. Mladenko Topalović)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... pošumljeni otoci unutar ispusta ograđeni električnim pastirom...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... pošumljavanje oko ispusta (1/3 samog ispusta)