Get Adobe Flash player

Gradiška jesen 201321.09.2013. godine u Gradišci je održana 11. regionalna stočarska izložba. Na pomenutoj manifestaciji

učestvovao je i Farmland a.d. iz Nove Topole izlaganjem tri visokosteone junice (takmičarski dio) i jednog

ženskog teleta (revijalni dio). Kvalitet izloženih grla je potvrđen osvajanjem prvog mjesta u kategoriji steone

junice HF rase. Pored ocjene stručnog žirija, nezvaničnu visoku ocjenu su dali i posjetioci sajma, a ona se

ogledala u velikom interesovanju za kupovinu izloženih grla. Predstavnici Farmlanda a.d. su bili veoma

zadovoljni  organizacijom i posjećenošću 11. regionalne stočarske izložbe i svoje utiske su prenijeli

organizatoru.