Get Adobe Flash player

Nabavka steonih junicaU cilju povećanja proizvodnje, povećanja broja grla na farmi (sa tendencijom postizanja maksimalnog kapaciteta do kraja godine) i poboljšanja genetskog potencijala stada, Upravni odbor društva je odlučio da se izvrši nabavka 300 grla kvalitetnih steonih junica. Nakon detaljne analize svih neophodnih parametara (genetski potencijal, dugovječnost, količina proizvedenog mlijeka, perzistencija...) odlučeno je da se junice nabave iz Njemačke. U dogovoru sa poslovnim partnerima sa kojima se sarađivalo u 2010. i 2011. godini, izvršene su pripremne radnje za finalizaciju pomenute aktivnosti. Nakon preliminarne selekcije koju su obavili stručnjaci regionalnih agencija za uzgoj i selekciju u Njemačkoj, u cilju završnog odabira  prvih 150 grla, realizovan je službeni put zaposlenika Farmland-a u periodu 23-27.02.2014. godine. Nakon obavljenih zdravstvenih analiza i završenog karantina, junice su isporučene u skladu sa ugovorom sa poslovnim partnerom. Junice su smještene u dvije izdvojene štale za karantin, a prijemu je pored menadžmenta Farmland-a, prisustvovao i nadležni veterinarski inspektor. Opšti utisak je da su uvezena grla visoko kvalitetna, pravilno odgojena i u odličnoj fizičkoj kondiciji.