Get Adobe Flash player

Uzgoj kukuruza


Na površini od 1100 hektara, uzgajamo kukuruz, od čega je 850 hektara silažni kukuruz, a 250 hektara merkantilni kukuruz.
Prosječni prinos kukuruzne silaže za 2014. godinu iznosi oko 45 tona po hektaru, dok prosječni prinos merkantilnog kukuruza iznosi
8 tona po hektaru, suvog zrna.