Get Adobe Flash player

Ishrana goveda

Napisao Dipl. inž. Miljan Erbez

četvrtak, 20 januar 2011

Goveda su preživari iz reda papkara (Artiodactyla), pa je tako njihov želudac sastavljen iz četiri

djela: burag (rumen), mrežavac (reticulum), listavac (omasum) i sirište ili pravi želudac

(abomasum). Prva tri djela se nazivaju predželudci. Hrana u želudac ulazi preko jednjaka

(esophagus). U ishrani preživara ključnu ulogu imaju procesi koji se odvijaju u buragu i

mrežavcu, koji su nastanjeni velikim brojem različitih tipova anaerobnih mikroorganizama koji su

osnovna karika u varenju hrane preživara. U buragu preživara ima između 25 i 50 milijardi/ml

bakterija u tečnom sadržaju buraga. Pored toga burag preživara je nastanjem i protozoama,

kojih ima mnogo manje u odnosu na bakterije. Svojom aktivnošću mikroorganizmi buraga

razgrade oko 80% hrane dospjele u njega.

 

Radom mikroorganizama nastaju ugljen-dioksid (CO2), metan (CH4) i isparljive masne

kiseline (sirćetna, propionska i buterna), te toplota. Nastali gasovi se izlučuju vani, a masne

kiseline se najvećim djelom apsorbuju preko zidova buraga. Zahvaljujući sposobnosti određenih

mikroorganizama buraga da sintetizuju B vitamin i proteine, preživari mogu preživjeti na

obrocima koji ne sadrže esencijalne masne kiseline i vitamine B kompleksa.